Znaczki Churchill

Jest 136 produktów.

Znaczki Churchill

Winston Leonard Spencer Churchill było brytyjskim politykiem, mężem stanu, mówcą, strategiem, pisarzem i historykiem, dwukrotnym premierem Zjednoczonego Królestwa, laureatem literackiej Nagrody Nobla. Po zakończeniu służby wojskowej w brytyjskiej armii kolonialnej, został deputowany w brytyjskiej Izbie Gmin. Od 1940 do zakończenia II wojny światowej sprawował urząd premiera Wielkiej Brytanii. Był zdecydowanym przeciwnik Hitlera i zwolennikiem prowadzenia wojny aż do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. W sierpniu 1941 wspólnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, F.D. Rooseveltem podpisał Kartę Atlantycką, która miała regulować stosunki międzynarodowe w powojennym świecie. W sprawach Polski W. Churchill poszedł na kompromis ze J.W. Stalinem i wyraził zgodę na utworzenie wschodnich granic Polski w oparciu o tzw. linię Curzona. W 2002 w plebiscycie organizowanym przez BBC został uznany najwybitniejszym Brytyjczykiem wszech czasów.

Powiadomienia o nowych znaczkach w tej kategorii
Akceptuje

Strona korzysta z plików Cookie