Znaczki Judaika / Judaizm

Jest 129 produktów.

Znaczki Judaika / Judaizm

Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga, będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom. Judaizm stanowi religię narodową Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo, jednak zasadnicza różnicą między tymi religiami jest wiara w boskość Jezusa. Żydzi uważają się za naród wybrany, czyli ten naród, który otrzymał od jedynego Boga prawo. Judaizm uważa jednak, że także nie-Żydzi mogą trafić po śmierci do raju, chociaż Żydom jest łatwiej tam trafić. Warunkiem jest wypełniania Siedmiu Praw Noego, które zawierają uniwersalne przepisy, do których może stosować się każdy dobry człowiek. Wyznawcy judaizmu są niezwykle przywiązani do tradycji oraz licznych zakazów i nakazów dyktowanych przez Talmud oraz przodków. Nie-Żydów nie obowiązują przepisy religii żydowskiej i nie będą z nich rozliczani po śmierci.

Powiadomienia o nowych znaczkach w tej kategorii
Akceptuje

Strona korzysta z plików Cookie